Erlin(296.10KW), Changhua County

案場位置
Changhua, Taiwan